politics

img

தீக்கதிர் அரசியல் களம்...

தாக்குதலை கண்டித்துள்ள சுஜன் சக்கரவர்த்தி, ஜாதவ்பூரில் இடது முன்னணியின் வெற்றி முகத்தை பொறுக்க முடியாத குண்டர்களின் தாக்குதல்...

img

தீக்கதிர் அரசியல் துளிகள்...

இரு பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்களை ஆளுநர் நியமித்திருக்கிறார். பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தின் உறுப்பினரை மோடி நியமித்திருக்கிறார்.....

;