திங்கள், நவம்பர் 30, 2020

tamilnadu

img

புதிய சுங்கக்கட்டணம் விபரம் வெளியீடு

சென்னை:
கார், பேருந்து, இலகுரகவாகனம், கனரக வாகனங்களுக்கான திருத்தி அமைக்கப்பட்ட சுங்கக் கட்டண விவரத்தைதமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. ஆட்டோ உள்ளிட்ட 3 சக்கரவாகனங்களுக்கு ஒருநடைக்கு ரூ.10-ம், திரும்பிவர ரூ.19-ம் தினசரி கட்டணம்ரூ.33 நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 3 சக்கர வாகனங்களுக்கு மாதாந்திர பாஸ் ரூ.311, மாதாந்திர எல்.சி.எம் கட்டணம் ரூ.300ஆகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

கார் ஒரு நடைக்கு ரூ.30ம்,ஒருமுறை சென்றுவர ரூ.60ம் கட்டணமாக செலுத்தவேண்டும். கார்களுக்கு தினசரிகட்டணம் ரூ.100, மாதாந்திர பாஸ் கட்டணம் ரூ.2,390ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.கார்களுக்கு மாதாந்திரஎல்.சி.எம் கட்டணம் ரூ.300, நடை அடிப்படையிலான பாஸ் கட்டணம் ரூ.1,100 ஆகும். இலகுரக வாகனங்கள் ஒரு நடை செல்ல ரூ.49 கட்டணம், திரும்பி வர ரூ.98, தினசரி ரூ.100 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

;