சிஐடியு

img

சேலம் உருக்காலை தனியார்மயம்...தமிழகத்தின் தொழில் அடையாளத்தை அழிக்க முயற்சிக்கும் மோடி அரசு

சேலம் உருக்காலை சிஐடியு மற்றும் இந்திய உருக்குத் தொழிலாளர்கள் சம்மேளனம் வன்மையாகக் கண்டிக்கின்றது...

;