தலையங்கம்

img

நிதியமைச்சரின் அறிவிப்புகள் மந்த நிலையை போக்காது

நாடு முழுவதுமுள்ள தொழில்துறைகள் அனைத்தும்  மந்த நிலையை எதிர்கொண்டுள் ளன. வாகன உற்பத்தித் துறையில் மந்தநிலை தோன்றிய பின்னர், அசோக் லேலண்டு, போர்டு, டாடா மோட்டார்ஸ், டிவிஎஸ் போன்ற முன்னணி  மோட்டார் நிறுவனங்களில் உற்பத்தி நிறுத்தம்  அறிவிக்கப்பட்டது.

;