வேலையில்லாத் திண்டாட்டம்

img

வேலையில்லாத் திண்டாட்டம் டிசம்பரில் 9.6 சதவிகிதமாக அதிகரிப்பு.... நகர்ப்புற ஆண்கள் - பெண்கள் அதிகம் பாதிப்பு....

மகாத்மா காந்தி ஊரகவேலையுறுதித் திட்டம் ஊக்கப்படுத்தப்பட்டதன் காரணமாக, கிராமப்புற வேலைவாய்ப்பில் ஒரு முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு....

img

வேலையில்லாத் திண்டாட்டம் மூன்றுமடங்காக அதிகரித்தது... சிஎம்ஐஇ ஆய்வறிக்கையில் தகவல்

பீகாரில் 46.6சதவிகிதம், ஹரியானாவில் 43.2 சதவிகிதம், கர்நாடகத் தில் 29.8 சதவிகிதம், உத்தரப்பிரதேசத்தில் 21.5 சதவிகிதம்....

img

நாட்டிற்கு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல் வேலையில்லாத் திண்டாட்டம்தான்

கருத்துக் கணிப்பாளர்களும் கூட, வேலையில்லாத் திண்டாட்டம் நாடு சந்திக்கும் முக்கியப் பிரச்சனை என்பதை ஒப்புக் கொள்கின்றனர்.

;