பீப்பிள்ஸ் டெமாக்ரஸி

img

வலுவாகி இருக்கிறது எதேச்சதிகாரம்....

இருபத்தோராம் நூற்றாண்டை, இந்தியாவின் நூற்றாண்டாக மாற்றுவோம் என்று சமீபத்தில் மோடி பீற்றிக்கொண்டதும், இந்தியாவை சுயசார்பு நாடாகக் கட்டி எழுப்புவோம் என்று கூறியதும் கூட...

;