தொழிலாளர்களிடம்

img

விவசாய தொழிலாளர்களிடம் பிரச்சாரம்

-மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் ஆரணி தொகுதி வேட்பாளர் விஷ்ணுபிரசாத் தை ஆதரித்து சிபிஎம் வந்தவாசி வட்டக்குழு சார்பில் செயலாளர் ஜா.வே.சிவராமன் தலைமையில் பெரணமல்லூர் பகுதியில் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.பெரணமல்லூர், அரியாபாடி, இஞ்சிமேடு, நம்பேடு, அல்லியந்தல், சந்திராம்பாடி,செப்டாங்குளம் கிராமங்களில் விவசாய தொழிலாளர்களிடம் பிரச்சாரம் நடத்தப் பட்டது.

;