தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம்

img

நடிகர் சங்கத்தின் புதிய முடிவு

நடிகர்களின் சுயமரியாதை மற்றும் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் சார்பில் சிறப்புக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

;