தீவிரமாகும்

img

இந்தியாவில் ஊரடங்கை விலக்கினால் கொரோனா பாதிப்பு பெரும் தீவிரமாகும்

10 லட்சம் மக்களுக்கு 0.76 என்ற விகிதத்தில் இறப்பு என்ற விகிதம் உள்ளது. அமெரிக்காவில் 10 லட்சம் மக்களில்  இறப்பவர்களின் எண்ணிக்கை 175 க்கும் அதிகமாக உள்ளது....

img

திவாலின் விளிம்பில் நிற்கும் மோடி அரசு... தீவிரமாகும் பொருளாதார பிரச்சனைகள்

தனியார் முதலீடுகள் வெகுவாகக் குறைந்து, தற்போது பூஜ்ஜியம் என்னும் நிலைக்கு வந்துள்ளது. இந்தபொருளாதார மந்தநிலை அனைத்துத் துறைகளிலும் உள்ளது. .....

;