சென்னை பல்கலைக்கழகம்

img

சென்னை பல்கலைக்கழக இலவச கல்வித்திட்டம் கீழ் சேர்வதற்கான விண்ணப்ப பதிவு தொடக்கம்

சென்னை பல்கலைக்கழக இலவச கல்வித்திட்டத்தின் கீழ் இளநிலை படிப்புகளில் சேர்வதற்கான விண்ணப்ப பதிவு தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

;