சர்க்கரை

img

சமஸ்கிருதம் பேசினால் சர்க்கரை, கொழுப்பு குறையுமாம்... நாடாளுமன்றத்தில் பாஜக எம்.பி. புரளி

சமஸ்கிருத மொழி மிகவும் நெகிழ்வானது; ஒரே ஒரு வாக்கியத்தை பல வழிகளில் பேச முடியும் என்றும், பிரதர், கவ் (Brother, Cow) போன்ற பல்வேறு ஆங்கிலச் சொற்களே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து பெறப்பட்டவைதான் என்றும் ‘கண்டுபிடிப்பு’களை வெளியிட்டுள்ளார்....

img

அமெரிக்கா ஆய்வாளர்கள் : இன்சுலின் ஊசிக்கு பதில் மாத்திரை கண்டுபிடிப்பு

ஊசியாக போடப்பட்டு வந்த இன்சுலின் மருந்தை மாத்திரையாக உருவாக்கி அமெரிக்கா ஆய்வாளர்கள் புதிய சாதனை படைத்துள்ளனர்.

;