ஒரு இந்து தேசமாக இந்தியா

img

ஒரு இந்து தேசமாக இந்தியா மரித்துப் போவதா?

மோடி மற்றும் அமித்ஷாவால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் வகுப்புவாத அணிதிரட்டல் அரசியலால் ஏற்பட்டிருக்கும்தேசியப் பேரழிவை இந்தியர்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து முறியடிக்க வேண்டும்

;