திங்கள், நவம்பர் 30, 2020

உடனே பணம்

img

விவசாயிகளுக்கு உடனே பணம்... (குறுங்கட்டுரை)

விவசாயிகளிடம் இருந்து விளைபொருட்களை பெற்று, மறுபடி விற்கும் வர்த்தகர்களுக்கு பொருளின் மதிப்பில் 1-2 சதவீதம் கட்டணமாக வசூலிக்கப்படுகிறது....

;