politics

img

மேற்குவங்கம்.... தவறான பாதையில் செல்கிறது சிபிஐ(எம்எல்)....

இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மா-லெ) 12 இடங்களில் போட்டியிடுகிறது. அநேகமாக சுமார் 12 முதல் 15 இடங்களில் இடது முன்னணியை ஆதரிக்கிறது......

img

பொதுச் செயலாளர் மேசையிலிருந்து...

பெட்ரோல் நிலையங்களில் சிரித்துக் கொண்டிருக்கும் மோடி படத்தை அகற்றியது போல உஜ்வாலா திட்டத்தின் வெற்றி என சிரித்துக் கொண்டிருக்கும்....v

;