சமமாக

img

‘நிதிஷின் கால்தூசுக்குக் கூட கிரிராஜ் சமமாக மாட்டார்’

முதல்வர் நிதிஷ்குமாரின் கால்தூசுக்குக் கூட சமமாக மாட்டார்; சிவனின் பெயரைஉச்சரித்தால் மட்டுமே ஒருவர் தலைவராகிவிட முடியாது....

;