அறிவியல்

img

சந்திரயான் 3 மூலம் லேண்டரை மீண்டும் நிலவுக்கு அனுப்ப இஸ்ரோ திட்டம்!

சந்திரயான் 3 விண்கலத்தின் மூலம் லேண்டர் மற்றும் ரோவரை மட்டும் மீண்டும் நிலவுக்கு அனுப்ப இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் முடிவு செய்துள்ளனர்.

img

வேளாண்மையில் ஒருங்கிணைந்த ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை முறைகளும் பயன்களும்

ரசாயன உரங்களையும் பயன்படுத்தினால் மட்டுமே பயிர்களின் வளர்ச்சி பருவத்திற்கு ஏற்ப ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்கி அதிக அளவு உற்பத்தி மற்றும் உற்பத்தி திறனை நடைமுறையில் ஈட்ட முடியும்....

img

இதுவரை இல்லாத மிகச்சிறிய கருந்துளை கண்டுபிடிப்பு

சூரியனை விட வெறும் 3.3 மடங்கு மட்டுமே பெரிய அளவில் உள்ள புதிய கருந்துளையை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

;