திங்கள், மார்ச் 1, 2021

reverse repo rate

img

இரண்டு மாதங்களில் இரண்டாவது முறையாக ரெப்போ விகிதத்தின் அளவு குறைப்பு

இரண்டு மாதங்களில் இரண்டாவது முறையாக பண புழக்கத்தை சமன் செய்ய உபயோகப்படுத்தப்படும் ரெப்போ விகிதத்தின் 25 புள்ளிகளை இந்திய ரிசர்வ் வங்கி குறைத்துள்ளது.

;