concern

img

எதிர்கால இந்தியா மீதான அக்கறை மாணவர்களுக்கு அதிகம் உள்ளது

கல்லூரி மாணவர்கள் கூட்டமைப்பினர் தஞ்சாவூர் மக்களவைத் தொகுதி திமுக வேட்பாளருடன் ஞாயிற்றுக்கிழமை கலந்துரையாடினா்.தஞ்சாவூரில் அனைத்து கல்லூரி மாணவர்கள் கூட்டமைப்பு

;