சனி, செப்டம்பர் 19, 2020

Risk npa

img

வராக்கடன் செங்குத்தாக உயரும் ஆபத்து - சி.பி.கிருஷ்ணன்

தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் வராக்கடன்கள் இந்திய வங்கித் துறையின் மிக முக்கிய பிரச்சனையாக உருவெடுத்து வருகிறது.

;