திங்கள், மார்ச் 1, 2021

வி.கே. சிங்

img

சீனா 10 முறை என்றால் இந்தியா 50 முறை ஊடுருவல் நடத்தியிருக்கிறது.... நாம் தான் அதிக முறை எல்லை தாண்டியிருக்கிறோம்.. மத்திய அமைச்சர் வி.கே. சிங் பேட்டியால் பரபரப்பு.....

இரண்டு தரப்புமே எல்லைக் கட்டுப்பாட்டுப் பகுதியிலிருந்து குறிப்பிட்ட தூரம் பின்வாங்கிச் செல்வது என்பதும்....

;