திங்கள், ஜனவரி 18, 2021

ரஞ்சன் ராமநாய

img

இலங்கை எம்.பிக்கு 4 ஆண்டு சிறைத் தண்டனை விதிப்பு....

அண்மையில் தனக்கு மொத்தமாகக் கிடைத்த  நாடாளுமன்ற அமர்வுப்படி ரூபாய் 40 லட்சத்தை பொதுமக்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப் போவதாகத் தெரிவித்திருந்தார்.....

;