மீனவர்களை தேடும் பணி

img

இந்திய படகு மூழ்கிய இடம் தெரிந்தது.... மீனவர்களை தேடும் பணி தொடர்கிறது....

கடற்படையின் சுழியோடிகள் (முக்குளிப்போர்) குழுவொன்று இந்த நடவடிக்கையில் புதனன்று ஈடுபடுத்தப் பட்டுள்ளதாகவும்....

;