ஜனநாயக மாண்பு

img

புதுச்சேரி மாநிலத்தின் ஜனநாயக மாண்புகளைப் பாதுகாப்போம்...

புதுச்சேரியின் மக்கள் உரிமைகளை பாதுகாக்கவும், மீட்டெடுக்கவும் அனைத்துப் பகுதி மக்களையும்  அணிதிரள அழைக்கிறோம்.....

;