திங்கள், மார்ச் 1, 2021

கருத்துக்கணிப்புகள்

img

கருத்துக்கணிப்புகள் மக்களின் விருப்பத்தை பிரதிபலிக்கின்றனவா?

தேர்தல் காலம் நெருங்க நெருங்க அரசியல் கட்சியினருக்கு ‘ஜுரம்’ எகிரும் அளவுக்கு ஊடகங்களுக்கும் எகிறிவிடும்

;