உதம்பூரில்

img

ஸ்ரீநகர், உதம்பூரில் பலத்த பாதுகாப்பு!

தேர்தலைப் புறக்கணிக்குமாறு பிரிவினைவாத இயக்கத் தலைவர்கள் கூறிய நிலையில், ஜம்மு-காஷ்மீரில் தேர்தல் நடைபெற்ற ஸ்ரீநகர், உதம்பூர் தொகுதிகளில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன

;