திங்கள், மார்ச் 1, 2021

அதிசயம்

img

அமேசான் என்னும் அதிசயம்...

அமேசான் ஆற்றின் எந்தபகுதியிலும் பாலம் கட்டப்படவில்லை. ஏனெனில் ஆற்றின் பெரும் பகுதி வெப்பமண்டல மழைக்காடுகள் வழியாக பாய்வதால், அங்கு சில நகரங்களே உள்ளதால் பாலத்தின் தேவை ஏற்படவில்லை....

;