தேவேந்திர பட்னாவிஸ்

img

ஆமாம் நான் பிராமணன்தான்; அதற்கு என்ன இப்போது? தேவேந்திர பட்னாவிஸ் வாய்க் கொழுப்பு

பாஜகவின் 105 எம்எல்ஏ-க்களில் 35 பேர் மராத்தாசமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள். 37 பேர் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள். 18 பேர் எஸ்.சி., எஸ்.டி. பிரிவை சேர்ந்தவர்கள்....

img

அனைத்துப் பள்ளிகளிலும் மராத்தி மொழி கட்டாயம்...

அண்மையில், இந்தி யைக் கட்டாயப்பாடம் ஆக்கும் மத்திய அரசின் முயற்சிக்கு எதிராக, தென்மாநிலங்கள் மட்டுமன்றி, பாஜக ஆளும் மகாராஷ்டிரமாநிலத்திலும் போராட்டங் கள் நடைப்பெற்றன...

;