திங்கள், ஆகஸ்ட் 10, 2020

lowest mass

img

இதுவரை இல்லாத மிகச்சிறிய கருந்துளை கண்டுபிடிப்பு

சூரியனை விட வெறும் 3.3 மடங்கு மட்டுமே பெரிய அளவில் உள்ள புதிய கருந்துளையை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

;