முஸ்லிம்களை

img

இந்தியா அனைத்து மதத்தவருக்கும் சொந்தம்... சிஏஏவில் முஸ்லிம்களை சேர்க்க வேண்டும்

இஸ்லாமியர்கள் தங்களது சொந்த நாட்டில் துன்புறுத்தப்படாவிட்டால் அவர்கள் இந்தியாவுக்கு வரமாட்டார்கள். எனவே, அவர்களை குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தில் சேர்ப்பதில் தவறு ஏதும் இல்லை....

img

வருண்காந்தியும் முஸ்லிம்களை மிரட்டுகிறார்

முஸ்லிம்கள் எனக்கு வாக்களிக்காவிட்டாலும் நான் வெற்றிபெறுவேன்; அதற்காக முஸ்லிம்கள் என்னிடம் உதவிகேட்டு வரக்கூடாது

;