செவ்வாய், ஆகஸ்ட் 11, 2020

முடிவை

img

ராதாபுரம் மறுவாக்கு எண்ணிக்கை  முடிவை  வெளியிட  தடை நீட்டிப்பு

மறுவாக்கு எண்ணிக்கை முடிவை வெளியிட நவம்பர் 22ஆம் தேதி வரைதடையை நீட்டித்து உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது...

;