நிர்வாக

img

பொருளாதார மந்த நிலை இந்தியாவில் கடுமையாகும்!

பிரேசில், இந்தியா போன்ற வளர்ந்து வரும் நாடுகளில், நடப்பாண்டில் பொருளாதார மந்த நிலை மிக கடுமையாக இருக்கும்....

;