உலக சுகாதாரநிறுவனம்

img

உலக அளவில் 40 வினாடிகளுக்கு ஒருவர் தற்கொலை

உலக அளவில் 40 வினாடிகளுக்கு  ஒருவர் தற்கொலை செய்து கொள்கின்றனர் என்பது உலக சுகாதார நிறுவனம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் மூலம் தெரிய வந்துள்ளது. 

;