ஆதாரமில்லை

img

‘11 பேர் கொன்றார்கள் என்பதற்கு ஆதாரமில்லை’.... தப்ரேஸ் இறப்புக்கு மன உளைச்சலே காரணம்!

குற்றம்சாட்டப்பட்ட 11 பேர்தான் அன்சாரியைக் கொன் றார்கள் என்பதற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை. மருத்துவ அறிக்கையும் அவர் மாரடைப்பால் உயிரிழந்தார் என்றே....

;