வாஷிங்டன்

img

அமெரிக்காவில் அதிகரித்துவரும் போராட்டங்கள்... டிரம்புக்கு வாஷிங்டன் பிஷப் எதிர்ப்பு

போராட்டங்களை மாகாண ஆளுநர்களும், மேயர்களும் ஒடுக்கவில்லை என்றால் ராணுவத்தை அனுப்ப உள்ளதாக....

;