ஒரு மாத காலமாகும்

img

செய்யாமல் கெடுக்கும் அரசு!

காவிரியில் பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறந்து ஒரு மாத காலமாகும் நிலையிலும் கூட, கடைமடை பகுதிகளுக்கு இன்னும் தண்ணீர் சென்று சேராத நிலையே நீடிக்கிறது.

;