இலக்குகளை

img

கணினிக்கதிர் : இலக்குகளைக் குறிவைத்துத் தாக்கும் ஸ்டால்கர்வேர்

உங்கள் மொபைலின் நினைவகம் அழிக்கப்பட்டு புதிதாக்கப்படும். எனவே, இந்த செயல்பாட்டிற்கு முன்பாக முக்கியமான தகவல்களை பேக்கப் செய்து கொள்ளவும்.....

;