ஞாயிறு, ஆகஸ்ட் 9, 2020

kalaignar

img

முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் - ஆர்.பாலகிருஷ்ணன்

2010 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி / பிப்ரவரி என்று நினைக்கிறேன். அப்போது நான் டில்லியில் வேதி மருத்துவ சிகிச்சை பெற்று வந்தேன். அடித்துத் துவைத்துக் கொடியில் காயப்போட்டது போல களைப்பாக இருந்தது உடம்பும் மனசும்...

;