வர்த்தகத் துறையில்

img

ஐஸ்கிரீம் வர்த்தகத் துறையில் ரூ. 30 ஆயிரம் கோடி இழப்பு!

தெருக்களில் ஐஸ்கிரீம் விற்பனை செய்யும் வண்டிகள் பெரும்பாலும் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் மூலமே இயக்கப்படுவதாகும்....

img

சில்லரை வர்த்தகத் துறையில் 40% பேர் வேலையிழக்கும் ஆபத்து....

அரசாங்கம் தலையிடாவிட்டால்- அரசுதரப்பிலிருந்து இத்துறையினருக்கு இழப்பீடு எதுவும் வழங்காவிட்டால்....

;