மூடீஸ்

img

இந்தியாவில் பொருளாதார வளர்ச்சி குறையும் - ரேட்டிங்கை குறைத்த மூடீஸ்

இந்தியாவில் பொருளாதார வளர்ச்சி குறையும் என்பதால் மூடிஸ் நிறுவனம் ரேடிங்கை குறைத்து வெளியிட்டுள்ளது.

;