பாய்ச்சல்

img

கோவில், மசூதி என்று பேசியே வீணாகும் இந்தியா!

செயற்கை நுண்ணறிவு, ரோபோடிக்ஸ் என்று, சீனா தொழில்நுட்ப பாய்ச்சலில் உள்ளது. ஆனால், நாம் கோவில், மசூதி என்று பேசிக்கொண்டிருந்தால் அது நிச்சயமாக நேரத்தைவீணாக்குவதே ஆகும்....

;