தெலங்கனா

img

குறிப்பிடத்தக்க வேலைநிறுத்தப் போராட்டம்

தெலங்கானா மாநில அரசு சாலைப் போக்குவரத்துக் கழகத்தின் தொழிலாளர்கள் தனியார்மயத்திற்கு எதிராக நடத்திவரும் வேலைநிறுத்தப் போராட்டம்  மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க போராட்டங்களில் ஒன்றாக உயர்ந்திருக்கிறது.

;