People’s Democracy

img

காஷ்மீர்: பாதுகாப்புப்படையினரின் கட்டுப்பாட்டிற்கு முடிவுக்குக் கொண்டுவருக

ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலத்தை, ஆகஸ்டு 5ஆம் தேதி முதல், பாதுகாப்புப் படையினரின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டுவந்து ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாகிவிட்டது

;