பெருகும் வேலையின்மை

img

பெருகும் வேலையின்மையும் அரசின் பொறுப்பின்மையும்

சிக்கன நடவடிக்கை என்ற பெயரில் தமிழ கத்தில் அனைத்து அரசுத்துறைகளிலும் புதிய பணியிடங்களை உருவாக்கத் தடைவிதிக்கப் பட்டுள்ளதாக மாநில நிதித்துறைச் செயலர் கிருஷ்ணன் அறிவித்துள்ளார்.

;