பணவீக்கம்

img

சில்லரைப் பணவீக்கம் 3.18 சதவிகிதமாக உயர்வு!

உணவுப் பொருட்களின் மதிப்பீட்டு மாதத்தின் அடிப்படையில், முந்தைய மேமாதத்தில் இருந்ததைக் காட்டிலும் உணவுப் பொருட்களின் விலை சுமார் 1.83 சதவிகிதம் வரை விலைஉயர்ந்து 2.17 சதவிகிதமாக அதிகரித்தது....

img

மார்ச் மாதத்தில் மொத்தவிற்பனை விலை குறியீடு மீதான பணவீக்கம் 3.18 சதவிகிதமாக அதிகரிப்பு

மார்ச் மாதத்தில் மொத்தவிற்பனை விலை குறியீடு மீதான பணவீக்கம் 3.18 சதவிகிதமாக அதிகரித்துள்ளது.

;