நிலவில்

img

விண்கலத்தை ஏகாதசி நாளில் ஏவினால் நிலவில் இறங்கிவிடும் ... அமெரிக்காவே அப்படித்தான் செய்ததாம்...

அமெரிக்காவானது, நிலவுக்கு விண் கலனை அனுப்ப 38 முறை முயன்று தோற்றது. இதையடுத்து அமெரிக்காவின் விஞ்ஞானிகளில் ஒருவர் இந்திய நேரமுறையை பின்பற்றி நிலவுக்கு விண்கலம் அனுப்பலாம் என யோசனை தெரிவித்தார்....

;