இல்லாத

img

பணவீக்கம் 7.59 சதவிகிதமானது... 6 ஆண்டுகளில் இல்லாத அதிகரிப்பு

2018 டிசம்பரில் இருந்த 4.5 சதவிகித வளர்ச்சியுடன் ஒப்பிடும்போது, 2019 டிசம்பரில் மின் உற்பத்தி வளர்ச்சி 0.1 சதவிகிதமாக குறைந்துள்ளது.....

img

உணவையும் குறைத்துக் கொண்ட இந்தியர்கள்

2017-18ஆம் ஆண்டில் ரூ.1,446 ஆகக் குறைந்துள்ளதாகவும்; இது, 3.7 சதவிகிதம் வீழ்ச்சி என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.குறிப்பாக, கிராமப்புறங்களில், நுகர்வோர் செலவினமானது 8.8 சதவிகிதம் வீழ்ச்சியடைந்து இருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது. ....

;