அமைச்சர்களுக்கு

img

தேசிய கல்விக்கொள்கை வரைவை திரும்பப்பெற மத்திய அரசை வற்புறுத்துக!

3ஆம் வகுப்பு,  5ஆம் வகுப்பு, 8ஆம் வகுப்பு ஆகியவற்றிலும் கூட பொதுத்தேர்வுகளைக் குழந்தைகள் எழுத வேண்டும் என்கிறது வரைவறிக்கை. இது குழந்தைகளின் கற்றல் முனைப்பையும் ஆர்வத்தையும் கிள்ளி எறிவதாக இருக்கிறது....

;