திங்கள், செப்டம்பர் 16, 2019

congo

img

அதீத வறுமை கொண்ட நாடுகள் பட்டியல்... நைஜீரியா, காங்கோவுக்கு அடுத்த இடத்தில் இந்தியா!

இந்தியாவில் 8 சதவிகிதம்பேர், மிகமோசமான வறுமையில் வாடுவதாக குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளது....

;