வெள்ளி, ஆகஸ்ட் 7, 2020

butter rock

img

மாமல்லபுரம்: வெண்ணை உருண்டை பாறையை பார்க்க இனி கட்டணம்

மாமல்லபுரத்தில் உள்ள வெண்ணை உருண்டையை பார்க்க இனி கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் vdஎன அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

;