திரிசூலம்

img

மோடி, அமித்ஷாவின் ‘திரிசூலம்’ ஒருநாள் அவர்களையே தாக்கும்!

அரசியல் பழிவாங்கும் போக்கை அவர்கள் கைவிடவேண்டும். இல்லாவிட்டால், அவர்களையும் ஒரு நாள் அந்த திரிசூலமே தாக்கும்....

;